Informacje ogólne PDF Drukuj Email

eduroam (Education Roaming).

Użytkownikami tego systemu są instytucje edukacyjne i naukowe.

System eduroam umożliwi użytkownikom odwiedzającym inną jednostę biorącą udział w programie eduroam zalogowanie się do sieci przy użyciu tych samych poświadczeń (np. nazwy użytkownika i hasła,certyfikatów) oraz tych samych metod uwierzytelniania, jakich użytkownicy używają w swojej macierzystej jednostce.
Projekt zakłada pełną poufność danych. Żadne informacje o korzystaniu z dostępu do sieci przez użytkownika nie są dostępne publicznie - cały proces uwierzytelniania użytkownika w sieci jest szyfrowany.